POSTANOWIENIE NR 62/2019

Komisarza Wyborczego w Łodzi II

z dnia 21 stycznia 2019 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęczycy

zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.