W sprawie:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2019 roku w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Data uchwały:
2019-01-10

Numer uchwały:
120.13.2019

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2019-01-10