W sprawie:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Łeczyca w 2019 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Data uchwały:
2019-01-10

Numer uchwały:
120.10.2019

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2019-01-10