W sprawie:
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Łęczyca Pawła Kuleszy

Data uchwały:
2018-11-29

Numer uchwały:
II.7.2018

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia