W sprawie:
sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Łęczyca do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem do wydawania decyzji administracyjnych, składania oświadzczeń woli oraz prowadzenia spraw Gminy Miasto

Data uchwały:
2018-11-21

Numer uchwały:
120.185.2018

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2018-11-21