Data posiedzenia:
2018-11-21

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji przez radnego Seniora.
2. Wręczenie radnym przez przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęczycy zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej:
a) powołanie komisji skrutacyjnej;
b) przyjęcie regulaminu głosowania;
c) przeprowadzenie głosowania;
d) ogłoszenie wyników.
5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej prowadzenia sesji od radnego Seniora.
6. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej:
a) powołanie komisji skrutacyjnej;
b) przyjęcie regulaminu głosowania;
c) przeprowadzenie głosowania;
d) ogłoszenie wyników.
7. Ślubowanie Burmistrza Miasta Łęczyca.
8. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Łęczycy.


Uwagi: