POSTANOWIENIE Nr 19/2018 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I  z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Łęczycy