POSTANOWIENIE NR 37/2018 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Łęczycy wybranego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018r.