POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 w mieście Łęczyca