W sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2018-2025

Data uchwały:
2018-09-19

Numer uchwały:
LXXI.478.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia