W sprawie:
utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Data uchwały:
2018-09-11

Numer uchwały:
LXX.463.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwałę przekazuje się niezwłocznie po jednym egzemplarzu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi II.