W sprawie:
ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków, klubów dziecięcych oraz zatrudniających dziennych opiekunów

Data uchwały:
2018-09-11

Numer uchwały:
LXX.465.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego