W sprawie:
przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz zatrudniającymi dziennych opiekunów

Data uchwały:
2018-09-11

Numer uchwały:
LXX.466.2018

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy