Data posiedzenia:
2018-09-19

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa społecznego Sp. z o. o. w Łęczycy.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2018-2025.
4. Zamknięcie sesji.


Uwagi: