INFORMACJA

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Łęczycy

Na podstawie art. 178 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r., poz. 754) podaje się do publicznej wiadomości skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęczycy:

 

Przewodniczący:                             Jolanta Danuta Marciniak,

Zastępca Przewodniczącego:        Beata Danuta Filipczak,

 

Członkowie:                                     Katarzyna Anna Czarnecka,

Katarzyna Gałczyńska,

Aleksandra Maria Gniazdowska- Pucek,

Elżbieta Anna Kornat,

Patrycja Anna Łuczak,

Bożena Maria Podlipska,

Beata Teresa Pentela.

 

Siedziba Komisji: sala 18 A (I piętro) Urzędu Miejskiego w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14.

 

Kontakt telefoniczny w godzinach dyżuru: 24 721-03-46, fax 24 721-03-01

 

Miejska Komisja Wyborcza pełni dyżury:

13.09.2018r. (czwartek) od godziny 16.00 do godziny 20.00,

14.09.2018r. (piątek) od godziny 14.30 do godziny 20.00,

15.09.2018r. (sobota) od godziny 9.00 do godziny  14.00,

17.09.2018r. (poniedziałek) od godziny  14.00 do godziny 24.00,

21.09.2018r. (piątek) od godziny 14.00 do godziny 18.00,

24.09.2018r. (poniedziałek) od godziny 13.00 do godziny 16.00,

25.09.2018r. (wtorek) od godziny 13.00 do godziny 16.00,

26.09 2018r. (środa) od godziny 16.00 do godziny 24.00.