W sprawie:
zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2018 r.

Data uchwały:
2018-08-31

Numer uchwały:
LXIX/460/2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu