W sprawie:
zamiany działki stanowiącej własność Miasta Łęczyca na działki stanowiące własność osoby fizycznej

Data uchwały:
2018-06-26

Numer uchwały:
LXVI.432.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy