W sprawie:
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Łęczyca

Data uchwały:
2018-06-26

Numer uchwały:
LXVI.430.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w ŁęczycyUchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego