Data posiedzenia:
2018-06-26

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Łęczyca.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany działki stanowiącej własność Miasta Łęczyca na działki stanowiące własność osoby fizycznej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej do opracowania zmian w Statucie Miasta Łęczyca.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Łęczyca sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Łęczyca za 2017 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018. Projekt 1 z autopoprawką
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018. Projekt 2
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018. Projekt 3 z autopoprawką
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018. Projekt 4
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018. Projekt 12
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018. Projekt 6
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018. Projekt 7 z autopoprawką
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018. Projekt 8
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018. Projekt 9
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018. Projekt 10
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018. Projekt 11
22. Zapytania i wolne wnioski.
23. Sprawy różne.
24. Zamknięcie sesji.


Uwagi: