W sprawie:
wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony

Data uchwały:
2018-07-31

Numer uchwały:
LXVIII.449.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy