Data posiedzenia:
2018-07-06

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2018 rok.
3. Zamknięcie sesji.


Uwagi: