Data posiedzenia:
2018-05-29

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2018 rok - Projekt 1.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2018 rok - Projekt 2.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2018 rok - Projekt 3.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2018 rok - Projekt 4.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2018 rok - Projekt 5.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2018 rok - Projekt 6.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2018 rok - Projekt 7.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2018 rok - Projekt 8.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2018 rok - Projekt 9.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2018 rok - Projekt 10.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2018-2025.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku wielolokalowym położonym w Łęczycy przy ul. Dworcowej 3.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 703 - ul. Kaliska z ul. M. Konopnickiej w Łęczycy.
19. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Łęczycy.
20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Łęczycy, ul. Belwederska 23, 99-100 Łęczyca.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz częściowego zwolnienia z opłat w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Łęczyca.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Miasta Łęczycy.
23. Zapytania i wolne wnioski.
24. Sprawy różne.
25. Zamkniecie sesji.


Uwagi: