W sprawie:
udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Łęczyca za rok 2014

Data uchwały:
2015-06-29

Numer uchwały:
XI.50.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy