W sprawie:
wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Miasta Łęczyca na 2015 rok

Data uchwały:
2015-07-24

Numer uchwały:
XIII.62.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu