W sprawie:
powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych

Data uchwały:
2014-07-24

Numer uchwały:
XIII.64.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia