W sprawie:
rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy

Data uchwały:
2015-09-30

Numer uchwały:
XV.81.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy