W sprawie:
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2015 r.

Data uchwały:
2015-10-12

Numer uchwały:
XVI.83.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu