Data posiedzenia:
2015-10-12

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2015 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasto Łęczyca niezabudowanych nieruchomości położonych
w Łęczycy.
4. Zamkniecie sesji.


Uwagi: