W sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2015 r.

Data uchwały:
2015-10-29

Numer uchwały:
XVII.85.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu