Data posiedzenia:
2015-12-18

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji,
2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
3. Zamkniecie sesji.


Uwagi: