W sprawie:
w sprawie ustanowienia pełnomocnika procesowego do reprezentowania Rady Miejskiej w Łęczycy w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Łęczycy nr XIX/112/15 z dnia 30 listopada 2015r.

Data uchwały:
2016-01-28

Numer uchwały:
XXIII.122.2016

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia