Data posiedzenia:
2016-01-28

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji,
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika procesowego do reprezentowania Rady Miejskiej w Łęczycy w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Łęczycy nr XIX/112/15 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie rozpatrzenia wezwania Spółdzielni Mieszkaniowej "Łęczycanka" kierowanego do Rady Miejskiej w Łęczycy o usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą Nr XVII/94/15 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia kierunków działania w odniesieniu do nieruchomości położonej w Łęczycy stanowiącej działkę o numerach 1844/1.
3. Zamkniecie sesji.


Uwagi: