W sprawie:
wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016

Data uchwały:
2016-02-09

Numer uchwały:
XXIV.124.2016

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu