W sprawie:
uchwalenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy

Data uchwały:
2016-02-09

Numer uchwały:
XXIV.130.2016

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy