Data posiedzenia:
2016-03-29

Status:


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 - projekt I. ( autopoprawka nr 1 - 3 zadania inwestycyjne).
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 - projekt II. (autopoprawka nr 2 - 1 zadanie inwestycyjne).
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 - projekt III.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016-2022.
6. Zamknięcie sesji.Uwagi: