W sprawie:
Apelu Rady Miejskiej w Łęczycy do Krzysztofa Lipińskiego Burmistrza Miasta Łęczyca o rezygnację z pełnionej funkcji

Data uchwały:
2016-05-18

Numer uchwały:
XXVIII.143.2016

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia