W sprawie:
w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2018 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Data uchwały:
2018-05-10

Numer uchwały:
120.73.2018

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2018-05-10