W sprawie:
podziału Gminy Miasto Łęczyca na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Data uchwały:
2018-04-17

Numer uchwały:
LXIV.406.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego