0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Uchwały Rady Miejskiej Łęczyca
Oświata

KADENCJA:
UchwałaSesjaTemat uchwały (skrócony)Prawo
lokalne
Data podjęciaSzczegóły
LV/321/2017 LVw sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1w Łęczycy, ul. Szkolna 4, 99 -100 Łęczyca28.08.2017
LV/320/2017 LVw sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 1 w Łęczycy28.08.2017
LV/319/2017 LVw sprawie przekazania mienia należącego do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy28.08.2017
LI/295/2017 LIw sprawie zmiany uchwały nr XLVII/266/2017 Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego z dnia 15 lutego 2017 roku.06.06.2017
LI/293/2017 LIw sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących etat łączony.06.06.2017
LI/292/2017 LIw sprawie ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i f06.06.2017
XLVIII/276/2017 XLVIIIw sprawie planowania w budżecie Gminy Miasto Łęczyca środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadz06.04.2017
XLVIII/275/2017 XLVIIIw sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XLVII/266/2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.06.04.2017
Nr XLVII/268/2017 XLVIIw sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca.21.03.2017
Nr XLVII/267/2017 XLVIIw sprawie ustalania kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej.21.03.2017
Nr XLVII/266/2017 XLVIIw sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.21.03.2017
XLIV/255/2017 XLIVw sprawie projektu dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 15.02.2017
XLIV/256/2017 XLIVw sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta Łęczyca oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania15.02.2017
XLII/244/16XLIIw sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta Łęczyca oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 29.12.2016
XLII/243/16XLIIw sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca 29.12.2016
XXXI/178/16XXXIw sprawie uchwalenia Gminnego Programu wspierania Rodziny na lata 2016-2018 Gminy Miasto Łęczyca27.06.2016
XXVI/136/15XXVIW sprawie ustalenia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i f08.03.2016
XXII/118/15XXIIW sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca. 29.12.2015
XIX/111/15XIXw sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania w roku 2016.30.11.2015
VIII/28/15VIIIw sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz23.03.2015
 

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl