www.bip.gov.pl  

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Uchwały Rady Miejskiej Łęczyca
Podatki i opłaty lokalne

KADENCJA:
UchwałaSesjaTemat uchwały (skrócony)Prawo
lokalne
Data podjęciaSzczegóły
XLI/279/14XLIw sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 58/VIII/94 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie podwyższenia wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Łęczyca.27.05.2014
XXXVI?249/13XXXVIw sprawie określenia zasad poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łęczyca oraz zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.11.12.2013
XXXVI/248/13XXXVIw sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęczyca.11.12.2013
XXXVI/247/13XXXVIw sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęczyca11.12.2013
XXXV/240/13XXXVw sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęczyca w roku 2014. 26.11.2013
XXXV/239/13XXXVw sprawie określenia zasad poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łęczyca oraz zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.26.11.2013
XXXIV/228/13XXXIVw sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości29.11.2013
XXXI/211/13XXXIw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XVII/126/07 Rady Miasta Łęczyca z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia zasad poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łęczyca oraz zarządzenia poboru tych opłat 20.06.2013
XXVI/173/12XXVIw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXV/161/12 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 29 listopada 2012r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęczyca w roku 2013r02.01.2013
XXV/162/12XXVw sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 201302.01.2013
XXV/161/12XXVw sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęczyca w roku 2013 02.01.2013
XXV/160/12XXVw sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na terenie miasta Łęczyca w roku 201302.01.2013
XVI/111/12XVIw sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVII/126/07 Rady Miasta Łęczyca z dnia 29 listopada 2007r w sprawie określenia zasad poboru oraz terminów płatności i wysokości opłaty targowej na terenie miasta Łęczyca oraz zarządzenia poboru tych opłat w drodze26.01.2012
XIV/92/11XIVw sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 201201.01.2012
XIV/91/11XIVw sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęczyca w roku 201201.01.2012
XIV/90/11XIVw sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęczyca w roku 201201.01.2012
III/16/10IIIw sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/281/08 Rady Miasta Łęczyca z dnia 27 listopada 2008r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 01.01.2011
III/14/10IIIw sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęczyca w roku 201101.01.2011
 

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl