0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Uchwały Rady Miejskiej Łęczyca
Podatki i opłaty lokalne

KADENCJA:
UchwałaSesjaTemat uchwały (skrócony)Prawo
lokalne
Data podjęciaSzczegóły
XXI/115/15XXIw sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.18.12.2015
XIX/107/15XIXw sprawie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.30.11.2015
XIX/106/15XIXw sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęczyca.30.11.2015
XIX/105/15XIXw sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 30.11.2015
XIX/104/15XIXw sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęczyca.30.11.2015
XIX/103/15XIXw sprawie określenia zasad poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łęczyca oraz zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 30.11.2015
XI/53/15XIw sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Łęczyca oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,29.06.2015
IX/39/15IXo zmianie uchwały w sprawie określenia zasad poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łęczyca oraz zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso20.04.2015
IV/16/14IVw sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegłowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania w 2015roku 29.12.2014
 

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl