0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska w Łęczycy zaprasza do składania ofert na dostarczenie do Zamawiającego żwiru do modernizacji i naprawy ulic oraz chodników na terenie Miasta ŁęczycaŁęczyca, dnia 19.05.2017r.

 

 

            Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” w Łęczycy zaprasza do składania ofert na dostarczenie do Zamawiającego żwiru do modernizacji i naprawy ulic oraz chodników na terenie Miasta Łęczyca w ilości do 2500 ton. Termin realizacji zamówienia do 20.12.2017r., kryterium oceny ofert – 100% cena.

Oferty należy składać w siedzibie Jednostki Budżetowej „Zieleń Miejska” w Łęczycy pok. 51 lub faksem na nr 24/721-03-15 w terminie do 26 maja 2017r. do godz.15.00.

            Dostawa realizowana będzie w zależności od potrzeb Zamawiającego, dostawami cząstkowymi na wskazane miejsca na terenie miasta Łęczyca.

            Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości materiałów, w stosunku do określonej, w zależności od potrzeb. W takim przypadku Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów z tym związanych.

Ostateczny termin składania ofert:
 26 2017Informacja opublikowana przez:
  dnia 19 2017 godz. 12:42
Liczba odsłon:
  106 od 19 2017 godz. 12:42  (średnio 2.15 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl