0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2017 roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa
  Wioleta Gajewska      20.02.2017 godz. 15:23
 
 

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2017 roku w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
  Wioleta Gajewska      20.02.2017 godz. 8:46
 
 

Obwieszczenie Burmistrza Łęczycy o wydanej decyzji celu publicznego-ul. M. Konopnickiej - decyzja nr 5/2017
  Małgorzata Pietrzak      16.02.2017 godz. 10:49
 
 

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
  Andrzej Bugajski      07.02.2017 godz. 15:29
 
 

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2017 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  Wioleta Gajewska      06.02.2017 godz. 10:35
 
 

informacja o wywieszeniu wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Małgorzata Pietrzak      03.02.2017 godz. 14:40
 
 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2017 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wioleta Gajewska      01.02.2017 godz. 8:10
 
 

Nieruchomości miejskie na sprzedaż
  Andrzej Bugajski      18.01.2017 godz. 13:30
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl