0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Miasto Łęczyca za 2016 rok
  Małgorzata Sadokierska      15.03.2017 godz. 14:05
 
 

Obwieszczenie Burmistrza miasta Łęczyca o wszczęciu postępowania inwestycja celu publicznego-budowa garażu ZPEW ul. Kaliska 13 w Łęczycy
  Małgorzata Pietrzak      15.03.2017 godz. 9:39
 
 

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Miasta Łęczyca dotacji na realizację zadania publicznego w roku 2017 z zakresu promocji miasta dla podmiotów działających na terenie miasta Łęczycy.
  Wioleta Gajewska      14.03.2017 godz. 8:25
 
 

Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Łęczycy przy ul. Lotniczej, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.
  Małgorzata Pietrzak      02.03.2017 godz. 9:58
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl