www.bip.gov.pl  

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Rada Miasta - kadencja

    
 
 
 
 



 Wyświetl uchwały Rady Miejskiej dotyczące:

Budżet  
Inne  
Inwestycje  
Organizacyjne  
Oświata  
Podatki i opłaty lokalne  
Prawo miejscowe i przepisy porządkowe  
Statut  
Strategie rozwoju  
Zakład Zieleni  
Zarząd mieniem  



 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl