0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Kadencja:

    
Burmistrz Miasta - Krzysztof Lipiński
 
 Informacje osobowe
  Oświadczenia majątkowe
 Zarządzenia i inne akty wewnętrzne
 Informacje i sprawozdania przedkładane Radzie
 
Zastępca Burmistrza - Krzysztof Urbański - do 9 drudnia 2016 r.
 
 Informacje osobowe
  Oświadczenia majątkowe
 
Sekretarz Miasta - Renata Brygier - do 18 maja 2016 r., od 27 kwietnia 2017 r.
 
 Informacje osobowe
  Oświadczenia majątkowe
 
Skarbnik Miasta - Anna Kochańska - do 15 sierpnia 2016 r.
 
 Informacje osobowe
  Oświadczenia majątkowe
 
Skarbnik Miasta - Grażyna Życzkowska - od 16 sierpnia 2016 r.
 
 Informacje osobowe
  Oświadczenia majątkowe
 
Sekretarz Miasta - Ewa Lewińska - od 23 września 2016 r.
 
 Informacje osobowe
  Oświadczenia majątkowe
 
Z-ca Burmistrza - Andrzej Rokicki - od 9 grudnia 2016 r.
 
 Informacje osobowe
  Oświadczenia majątkowe


 


 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl