Burmistrz Miasta Łęczyca

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14 na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres 21 dni wykaz obejmującylokale mieszkalne usytuowane w budynkach wielolokalowych w Łęczycy, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, stanowiący załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta Łęczyca Nr 120.158.2020 z dnia 13.10.2020 r.

Informacje szczegółowe dotyczące lokali mieszkalnych ujętych w wykazie dostępne pod nr tel. (24) 7213588 lub w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Łęczycy (pokój nr 54, III piętro) .