W sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzchnie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2020 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ż

Data uchwały:
2020-02-14

Numer uchwały:
120.33.2020

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2020-02-14