Zamawiający:
MIASTO ŁĘCZYCA

Tytuł przetargu:
Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji: Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego

CPV:


Tryb zamówienia:


Warunki:


Termin realizacji:
14.12.2020R.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14

Oferty można składać do:
2020-03-23 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-03-23 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14

Kryteria wyboru:
określono w SIWZ

Wadium:
30 000,00 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące