Zamawiający:
MIASTO ŁĘCZYCA

Tytuł przetargu:
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Związku Walki Zbrojnej w Łęczycy.

CPV:


Tryb zamówienia:


Warunki:


Termin realizacji:
3 m-ce od dnia zawarcia umowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:


Oferty można składać do:
2020-02-28 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2020-02-28 godz: 11:05

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:


Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące