Zamawiający:
MIASTO ŁĘCZYCA

Tytuł przetargu:
Wykonanie w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ:

Budowa rekreacyjnego obiektu małej architektury - toru rowerowego typu 'pumptrack' w Łęczycy w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa pumptracku".CPV:


Tryb zamówienia:


Warunki:


Termin realizacji:
30.06.2020r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca

Oferty można składać do:
2020-02-05 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2020-02-05 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca

Kryteria wyboru:
CENA - 60% GWARANCJA 40%

Wadium:
5 000 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące