Zamawiający:
Miasto Łęczyca

Tytuł przetargu:
Wykonanie w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ:

"Opracowania dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych
na budowę drogi wraz z odwodnieniem - połączenie ulicy Górniczej z ul. Belwederską w Łęczycy"

w ramach projektu pn.:
Budowa drogi wraz z odwodnieniem - połączenie ulicy Górniczej z ul. Belwederską w Łęczycy


CPV:


Tryb zamówienia:


Warunki:


Termin realizacji:
12.11.2021r.

Osoba odpowiedzialna:
Olga Kubas

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca

Oferty można składać do:
2020-02-07 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2020-02-07 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego, sala numer 18.

Kryteria wyboru:
cena - 60%
gwarancja - 40%


Wadium:
50 000,00 pln

Uwagi:


Firmy uczestniczące